Skip to main content Skip to footer

UUT - Udvidet undervisningstilbud

Udvidet undervisningstilbud henvender sig til de elever, der har fulgt Musikskolens "Grundtilbud" i minimum to sæsoner, men som ønsker at fordybe og engagere sig yderligere for at udvikle deres talent.

Alder: ca. 8 - 25 år

Optagelsesprocedure: Der er ikke optagelsesprøve til UUT - men det kræver en indstilling fra hovedfagslæreren.

Undervisning: Undervisningen består ugentligt af enten 30 eller 45 min. hovedfag (se prisforskel). Gratis deltagelse på sammenspilshold og hørelære/teori.
Der udarbejdes en målsætning/handlingsplan mellem hver elev og lærer.
Undervisningen tilpasses individuelt.

Evt. årsprøve: Undervisningen kan evt. foregå efter "Gradingsystemet" og afsluttes i maj med årsprøve (beslutningen er op til elev og lærer).

Koncerter/arrangementer
Alle elever på UUT deltager aktivt i minimum to koncerter pr sæson.
Elever på UUT kan også inddrages i projekter på talentlinien.
Eleverne deltager i minimum en koncertekskursion pr. sæson (f.eks. debutkoncerter på konservatorierne).

Elev- og forældrekontakt
Der kan afholdes et forældre/elev- informationsmøde i uge 35 (august).
Der informeres om det engagement og den opbakning, der forventes af elev og forældre samt udarbejdelse af en målsætning mellem lærer og elev.

Tilmelding:
Du tilmelder dig UUT ved at søge optagelse hos din lærer.

Pris
Aktuelle priser på UUT med 30 min og for UUT med 45 min se siden: Priser.

For yderligere information kontakt skoleleder Jes Gram, jgra@furesoe.dk