Skip to main content Skip to footer

Musik for børn med ASF

En række af Furesø Musikskoles lærere har gennemgået et kursus indenfor musikterapi med særligt fokus på undervisning af børn med ASF (autismespektrumforstyrrelser) under supervision fra Center for Musikterapi ved Aalborg Universitet og i samarbejde med gruppeordningen på Lille Værløse Skole. 

Vores erfaringer med at undervise børn med særlige behov er meget positive, hvilket du kan se mere om i videoerne herunder samt læse om i evalueringsrapporten fra det oprindelige projekt.

Det er ikke alle instrumenter, vi kan tilbyde undervisning på, men kontakt os meget gerne på musikskolen@furesoe.dk for yderligere information.