Skip to main content Skip to footer

Bestyrelse

Mads Kæmsgaard Eberholst

Formand for bestyrelsen og forældrerepræsentant

Egil Hullgaard

Udpeget af Byrådet

Muhammed Bektas

Udpeget af Byrådet

Peter Martin Søhuus

Forældrerepræsentant

Rikke Helbirk Kristensen

Forældrerepræsentant

Kurt Højbjerg

Elevrepræsentant for voksenafdelingen

Ole August Hesdorf

Elevrepræsentant for børne- og ungeafdelingen

Lennart Kamp

Tillidsrepræsentant for lærerne

Pia Kaufmanas

Lærerrådsformand