Skip to main content Skip to footer

Velkommen til billedskolen

I efteråret 2024 har Kultur, Fritid og Idrætsudvalget besluttet at samle Farum billedskole og Furesø Musikskole under samme organisation og ledelse fra 1. januar 2024. Mangeårige leder af Farum Billedskole, Charlotte Carstensen, fortsætter som underviser sammen med de øvrige billedskolelærere. Med sammenlægningen ønsker man at styrke kunstfagene for børn og unge i Furesø Kommune, og det er ambitionen på sigt at udvide tilbuddene indenfor billedkunstfagene i samarbejde med Farum Kulturhus.

Billedskolen ligger i forvejen dør om dør med musikskolens lokaler på 1. sal i Farum Kulturhus, og en sammenlægning er derfor oplagt. Vi glæder os til at kunne lave tværfaglige samarbejder til glæde for kommunens kunstinteresserede børn og unge. Musikskoleleder, Jes Gram.

Kommende og tidligere billedkunstinteresserede børn og unge skal således for nuværende tilmelde sig via Furesø Musikskoles hjemmeside, men derudover vil alt være ved det gamle.

For Billedskolen er sammenlægningen med Furesø Musikskole en fantastisk mulighed for i fremtiden at sikre og udvikle billedskoletilbud til alle børn og unge i kommunen. Samtidig glæder vi os til samarbejdet og alle de gode ideer, det kan bringe på sigt. Charlotte Carstensen, leder af Billedskolen