Skip to main content Skip to footer

Furesø skruer op for musikundervisningen

Eleverne på Lyngholmskolen og Solvangsskolen vil få jævnlige besøg af Furesø Musikskole i de kommende skoleår. Musik er en vigtig del af vores børns opvækst, og derfor har Furesø Byråd tilført flere midler til professionel musikundervisning på skolerne i perioden 2022-25.

”Furesø har en af landets største musikskoler, hvor ca. 1000 elever lærer at spille på et instrument eller at synge og spille sammen. Men det er dyrt at gå i musikskole, og mange af vores børn og unge kender måske slet ikke til Musikskolens tilbud. Med denne budgetudvidelse kan vi få fat i et bredt udsnit af eleverne i Furesø i deres skoletid”, fortæller Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt (KFI).

Musiktilbud målrettes til udvalgte skoler

Furesø Musikskole har gennem mange år tilbudt musikundervisning på skolerne i Furesø. Tilbuddene er blevet modtaget med kyshånd af en håndfuld skoler, mens andre skoler har fokuseret på andre aktiviteter for eleverne. Eleverne på skoler, der tager imod Musikskolens tilbud, fylder mest i statistikken blandt eleverne på Furesø Musikskole. Der kan altså være en sammenhæng mellem skolernes samarbejde med Musikskolen og elevernes motivation for at melde sig ind. Dertil kommer, at også Furesø Ungdomsskole deltager i samarbejdet, hvilket kan medvirke til at også deres musiktilbud bliver udbredt.

Musiktilbud målrettes til udvalgte skoler

”Vi ved at musik og musikundervisning har en stimulerende effekt på børn og indlæring. Her tager vi et skridt videre ved at tilpasse undervisningen til børnene på udvalgte skoler. Jeg glæder mig til at følge projektet”, siger Egil Hulgaard (C), medlem af Musikskolens bestyrelse.

Muhammed Bektas (A) fra samme bestyrelse supplerer:

”Det nye ved de forløb Musikskolen tilbyder nu er, at de bliver tilbudt til specifikke skoler og tilrettet den enkelte skoles behov og ønsker. På den måde er der flere elever der får kendskab til Musikskolen og forhåbentlig får lyst til at melde sig ind og udvikle sig inden for musikken”.

Om musikforløbene

Musikskoleforløbene er udviklet til indskoling og mellemtrin og bliver i visse tilfælde koblet til andre fag som fx dansk og matematik. I 2022-23 samarbejdes med Solvangsskolen og Lyngholmsskolen, mens der i 2024-25 vil blive samarbejdet med to nye skoler.